Årsmöte

Årsmötet är föreningens beslutande organ och ska enligt våra stadgar hållas senast sista februari. Tid och plats ska meddelas minst en månad i förväg och förslag som önskas tas upp på årsmötet måste vara styrelsen till handa senast tre veckor innan mötets datum.

Föreningens årsmöte hölls 3 mars 2024.

Protokoll från årsmötet.