Årsmöte

Årsmötet är föreningens beslutande organ och ska enligt våra stadgar hållas senast sista februari. Tid och plats ska meddelas minst en månad i förväg och förslag som önskas tas upp på årsmötet måste vara styrelsen till handa senast tre veckor innan mötets datum.

Årets årsmöte hölls 5 mars 2023 i Lerums Arenas konferansrum.

Protokoll från årsmötet.