Årsmöte

Årsmötet är föreningens beslutande organ och ska enligt våra stadgar hållas senast sista februari. Tid och plats ska meddelas minst en månad i förväg och förslag som önskas tas upp på årsmötet måste vara styrelsen till handa senast tre veckor innan mötets datum.

Årets årsmöte hålls 5 mars 2023 kl 16:00. Mötet kommer att hållas i Lerums Arenas konferansrum, kom i god tid.

Motioner lämnas in senast 22 februari till info@staleboridklubb.se

Protokoll från årsmötet 2022