Föreningen Stålebo Ridklubb

Om Stålebo Ridklubb

Stålebo Ridklubb grundades 1970 med syfte att förena hästägare och hästintresserade i området. Ridklubben består idag av ett 100-tal privatryttare utspridda i över 20 stall. Föreningen har inget gemensamt stall och äger inga hästar.

Vår verksamhetsidé

Stålebo Ridklubb ska vara en förening öppen för alla, såväl hobby- och tävlingsryttare som andra intresserade av hästar och god hästhållning.

Vår värdegrund

Vi följer ridsportens ledstjärnor och för oss innebär detta att:

Vår vision

Stålebo Ridklubb är en förening som präglas av engagemang och glädje, där alla känner sig hemma. Stålebo Ridklubb erbjuder goda förutsättningar för att utveckla ridning och har en väl fungerande ridanläggning för ryttare på alla nivåer.

Stadgar

Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 28 februari 2021 enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2020-10-16

Stadgar Stålebo Ridklubb 2021.pdf

Föreningsinformation

Föreningsnr Föreningsnummer 18966-48
Postadress Eva Kanerot
Knavravägen 4
44361 Stenkullen
Faktura-adress Fakturaadress Maria Lundbohm
Slätthultsvägen 72
44395 Stenkullen
Telefon 076-867 02 05
E-post info@staleboridklubb.se
Webbsida https://www.staleboridklubb.se
PlusGiro 724397-5
Swish 1233503513
Org.nr Organisationsnummer 802427-4949