Ridvägarna i Stålebo - intervju med Ann-Christine Wellander

Innan ridvägarna i Stålebo anlades år 2011 var det som nu kallas för Gasaremsan längst med E20 bara en stig. På stigen vid Götebo var det knappt man kunde ta sig fram till fots, stigen gick i en bäckfåra som var lerig och stenig.

På den tiden satt Ann-Christine Wellander som ordförande i Stålebo Ridklubb. Hon var även aktiv i Ridvägsfrämjandet Lerum som under flera år hade haft ett framgångsrikt samarbete med kommunen och fått till flertalet fina ridvägar i Lerum. Det hade tidigare lagts ner en gasledning under stigen vid E20, som nu var täckt av makadam. Makadamet skulle göra det enkelt att anlägga väg ovanpå, så därför passade Ridvägsfrämjandet på att projektera en ridväg ovanpå gasledningen. Önskan var från början att anlägga ridväg ovanpå Gasaremsan, vidare på stigen förbi Götebo, skapa en anslutning till Gullringsbovägen och vidare tillbaka mot Gasaremsan. Då hade det blivit en säker ridslinga helt avskild från övrig trafik.

Gensvaret från kommunen blev bra, de förhandlade också med markägarna. De två första sträckorna, Gasaremsan och Götebo var inga problem, men den sista biten av den önskade slingan sa markägaren tyvärr nej till. Därefter blev det en snabb byråkratisk process, arbetet startade och höll på hela våren. Medlemmarna i Stålebo RK var så glada, det var knappt de kunde tro att det var sant.

Det var lätt att anlägga ridvägar då det redan fanns färdiga stråk. Resultatet skulle även göra det lättare för fotgängare att ta sig fram, speciellt vid Götebo och den så kallade “Mördarbacken”. Nedanför backen fanns en stenbro som behövde förstärkas, så det byggdes en ny bro i trä ovanpå den gamla. Anläggningen stod Lerums Mark & Anläggning för då de anlagt majoriteten av de tidigare ridvägarna i kommunen. Götebosträckan krävde mycket markarbete och LMA stötte under grävningarna på tidigare igensatta genomföringar av vatten och en stenmur. LMA var lite rädda för att förstöra sådana kulturarv och anlade istället ridvägen ovanpå dessa.

Den nya träbron ovanpå den gamla stenbron

På Gasaremsan, som blev det inofficiella namnet på ridvägen över gasledningen, jämnade man bara till marken och lade på finare grus.

På hösten invigde man ridvägarna. AC Wellander och Eva Andersson (C) höll båda tal och man klippte band. Många kom dit till häst och invigde ridvägen med en ritt runt åkern. De som gick till fots gick tipspromenad.

Det var en sån glädje inom ridklubben att ha fått till ridvägarna. Ridvägarna har sedan dess använts flitigt av traktens ryttare och håller bra trots att de inte underhållits särskilt mycket. Bron har vid något tillfälle regnat bort, och då förstärktes den med ett till rör. Förhoppningarna är att man någon gång framöver kommer kunna utöka ridvägarna i Stålebo.

Bilder från invigningen 9 oktober 2011

Stålebo RK 50 år